Template design by cpa website and free forum hosting

Etični kodeks SLOGES

Vodstvo, sodelavke in sodelavci Inštituta za družinsko terapijo:

  • učiteljice in učitelji
  • terapevtke in terapevti
  • študentke in študenti

smo pri svojem delu na vseh področjih:

  • izobraževanje
  • terapevtska dejavnost

zavezani etičnemu kodeksu SLOGESa.