Template design by cpa website and free forum hosting

Majda Mramor

je diplomirala na ljubljanski Filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo leta 1976. Z diplomskim delom je potrdila usmeritev v razvojno psihologijo in svet otrok. Večino svojega poklicnega udejstvovanja namenja skrbi za duševno zdravje otrok in njihovih družin v okviru programov v zdravstvenih inštitucijah.

Specializirala je iz klinične psihologije in se podiplomsko izobraževala iz psihoterapije. Vključila se je v prvo skupino izobraževanja iz gestalt izkustvene družinske terapije po W.Kemplerju, ki so jo vodili učitelji Kemplerjevega inštituta iz Nizozemske. Zakljućila jo je leta 1994. Skupaj s Tanjo Plankar Grgurevič in Marico Dobnik Žerjav je po dveh dodatnih letih izobraževanja začela sodelovati kot supervizorka v izobraževanju naslednjih generacij študentov. Trenutno deluje skupaj z nizozemskimi trenerji v izobraževanju kot kotrener in supervizor.Je članica EAGT.

Sodelovala je v preventivnem mednarodnem programu CINDI - Zdrav vrtec. Takrat je izdala knjižico z naslovom 12 zlatih pravil vzgajanja, ki sledi osnovnim principom izkustvene družinske terapije po W.Kemplerju.

Svoje znanje s področja medosebnih odnosov uporablja tudi v delavnicah in predavanjih, npr. v podiplomskem izobraževanju zdravnikov, v interdisciplinarni delovni skupini za oblikovanje programov zoper spolno zlorabo otrok itd.

O vsakodnevnih vzgojnih in družinskih temah piše v publikacije za starše in vzgojitelje ter predava v šolah za starše.

Je mati treh sinov in babica dveh vnukov.