Template design by cpa website and free forum hosting

Mari Dobnik Žerjav

se je po diplomi iz psihologije (1984) zaposlila v šolstvu in s krajšimi prekinitvami na tem polju deluje še danes. Delo v šoli ji predstavlja prostor, kjer se družini lahko pridruži v iskanju poti v vsakodnevnih situacijah in ji s svojimi znanji pomaga ubrati smeri, ki celi družini omogočajo zdravo rast.

Izobraževanje iz gestalt izkustvene družinske terapije po W.Kemplerju je zaključila v prvi skupini leta 1994. Skupaj z Majdo Mramor in Tanjo Plankar Grgurevič je po dveh dodatnih letih izobraževanja začela sodelovati kot supervizorka in kot kotrenerka v izobraževanju naslednjih generacij slušateljev GIDT (trenutno teče 4-letno izobraževanje 5. skupine ).

Večino časa dela z najstniki oz. z družinami z najstniki. Pomoč družini, ki se je znašla v stiski, je vedno tudi pomoč otrokom in mladostnikom (tudi v primeru, ko gre le za partnersko terapijo – ko partnerji postanejo boljši partnerji, postanejo tudi boljši starši).

Sodelovala je v interdisciplinarni delovni skupini za oblikovanje smernic obravnave in pomoči v primerih spolnih zlorab. V Sloveniji se je ustvarjala mreža in doktrina obravnave celega sistema, tako žrtve kot družine in ne nazadnje storilca.

Rezultat prenosa principov dela z družino na šolsko polje je bil program Šola za razrednike –izobraževanje za učitelje v okviru permanentnega izobraževanja Ministrstva za šolstvo in šport.

Je članica EAGT (evropskega združenja za gestalt terapijo) katere član je tudi nizozemski inštitut za izkustveno družinsko terapijo, ki vodi izobraževanje.

Je mati dveh sinov in babica prvi vnučki.